Hållbarhet

I vår ambition om att utveckla framtidens och mötesplatser är hållbarhet inte en aspekt – det är den bärande idén.

För oss som samhällsutvecklare handlar hållbarhet om att på ett äkta sätt fokusera på rätt saker. Vi använder nya- och gamla metoder, söker mer kunskap, är lyhörda och ödmjuka samt söker partnerskap med dem som delar våra värderingar. Aktörerna, processerna, området, fastigheten och människorna – först när helheten samverkar närmar vi oss målet.

När vi arbetar med hållbarhet utgår vi från tre fokusområden – människor, miljö och marknad – som alla tar hänsyn till hållbarhetens tre dimensioner om social, ekonomisk och miljömässig påverkan.

Människor

Vårt arbete börjar med människan. Det är där förändringen tar sin början och arbetet startar. Det sträcker sig från vår organisation och vårt närområde till social hållbarhet i de destinationer och mötesplatser vi utvecklar.

Vi strävar också efter att engagera de boende och framtida hyresgästerna i våra projekt. En viktig del är att synliggöra ekologiska lösningar, i landskapet och i arkitekturen, för att inspirera fler till en hållbar livsstil.

Vårt arbete börjar med människan.

Miljö

Ekologisk eller miljömässig hållbarhet innebär energieffektiva byggnadsprocesser och energieffektiva fastigheter.

För att minska klimatpåverkan från bygg- till driftskedet planerar vi långsiktigt, både ur ett tekniskt och socialt perspektiv.

Vi strävar efter hållbara och energieffektiva material i våra projekt. Material som har en låg miljöpåverkan och som minskar mängden avfall genom ökad cirkularitet, för både återvinning av förpackningsmaterial till omhändertagande av överblivet material.

Marknad

Sann hållbarhet ska vara ekonomiskt gynnsam. Vi utmanar branschen för att hitta projekt där hållbarhet inte är ett tillval, utan den bärande idén.

Vår ambition är att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet ska bli en naturlig del av framtidens fastighetsutveckling, inte bara för oss, utanför hela branschen.

Skogskullen – ett hållbart landmärke

I samarbete med Wingårdhs utvecklar vi Alingsås nya landmärke och mötesplats, Skogskullen.

Det är ett projekt som manifesterar vår syn på hållbarhet och hållbar fastighetsutveckling, med hållbarhetens tre dimensioner närvarande genom hela processen.