Om Meneo Properties

Meneo betyder ny plats. Det är ett namn som sammanfattar vår ambition som fastighetsutvecklare: att utveckla lokala destinationer – som blir till framtidens mötesplatser.

Vi har vårt säte i Borås, med västra Sverige som huvudsakligt verksamhetsområde. Här utvecklar vi kommersiella fastigheter och bostäder med fokus på långsiktighet och stark lokal förankring.

Vi utvecklar för framtiden

Vi vet inte hur samhället ser ut om 100 år. Men vi gör allt för att skapa mötesplatser som är lika relevanta om ett sekel, som idag.

Vår långsiktighet speglas i vår organisation. Meneo Properties stammar ur RO-Gruppen och Stadsporten, två stabila bygg- och fastighetsaktörer med hållbarhet och långsiktighet som viktiga hörnstenar. 

När vi utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter gör vi det alltid med en stark lokal förankring. Med Meneo vill vi kroka arm med aktörer som delar våra värderingar, för att tillsammans skapa framtidens hållbara mötesplatser.

– Pär Jorstadius, koncernchef RO-Gruppen och Bo Edvinson, vd Stadsporten.

Vi värnar det lokala

När vi utvecklar boenden och kommersiella fastigheter gör vi det alltid med en stark lokal förankring. Vi är övertygade om att en god lokalkännedom innebär mer attraktiva fastigheter, väl grundade i den plats och den miljö de befinner sig i.

Genom att se till varje plats unika värden skapar vi bättre förutsättningar för mötesplatser som är lika attraktiva och hållbara för kommande generationer, som för vår egen.

Vi vill utveckla framtidens mötesplatser.

Vi utvecklar hållbart

Miljön, fastigheten och människorna som lever i den – för oss blir en destination hållbar först när helheten finns där. 

Vårt perspektiv sträcker sig över hela fastighetens livscykel, från projektering till en framtida återställning och återvinning.

Vår filosofi sammanfattas i Skogskullen, vårt projekt tillsammans med Wingårdhs arkitekter. Det är ett projekt som manifesterar vår syn på fastighetsutveckling, med hållbarhetens tre dimensioner närvarande genom hela processen. När de tre huskropparna står klara blir Skogskullen Alingsås första svanenmärkta bostadsprojekt. 


Aktuella projekt

Intresseanmälan
Alingsås

BRF Skogskullen

Bostadstyp: Bostadsrätt
År: 2022
Arkitekt: Wingårdhs
Våningsplan: 7
Tillsammans med arkitektbyrån Wingårdhs utvecklar vi Skogskullen – ett nytt hållbart kvarter i vackra kulturstaden Alingsås. En plats där både historia och framtid knyts samman – en plats som leder till nya möten.
Läs mer
Tävlingsförslag
Ulricehamn

GREEN HOUSE VILLAGE

Bostadstyp: Parhus
Ytskikt: Lockläktspaneler
Framtaget för Villastaden i Ulricehamn och inspirerat av platsens historia som handelsträdgård. Ett genomgående fokus på hållbarhet med Svanenmärkta, flexibla bostäder som anpassas efter livets skeenden.
GREEN HOUSE VILLAGE
Färdigställt
Borås

BRF Ferrum

Bostadstyp: Bostadsrätt
Våningsplan: 5
Antal rum: 1-4
Yta: 32-116
I Brf Ferrum har du lika nära till stadspulsen i centrala Borås som till den omgivande naturens rogivande grönska. Kort sagt: en trygg punkt som låter dig balansera livets alla måsten. En plats att kalla hem.